ochrana osobních údajů

Pokud jste návštěvník stránky damesvaly.cz poskytujete nám své osobní údaje. My Vaše údaje zpracovávám a za jejich bezpečnost odpovídáme. Slibujeme, že Vaše údaje dostatečně chráníme a podřizujeme se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce údajů

Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů je firma DámeSvaly s.r.o., která provozuje webové stránky damesvaly.cz . Správce vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využíváme.

Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Jaké údaje o Vás na webu zpracováváme

Cookies

Stránka využívá Cookies, abychom mohli uživatelům poskytovat co nejlepší služby. Cookies slouží k rozlišování jednotlivých Uživatelů přistupující na stránku. Stránky mohou obsahovat Cookies třetích stran, které slouží k získávání statistik návštěvnosti a informace o typickém chování Uživatelů na stránce.

E-mailové kampaně a newslettery

Jste-li čtenářem: E-mailem Vám posíláme novinky či bezplatné kurzy, ke kterým jste se přihlásili. Zpracováváme Váš e-mail, sledujeme na co klikáte v e-mailu a jaké typy e-mailů od nás otevíráte, za účelem lepšího výběru obsahu, který by vás mohl zajímat.

Jste-li zákazníkem: Zpracováváme váš e-mail, sledujeme na co klikáte v e-mailu a jaké typy e-mailů od nás otevíráte za účelem přímého marketingu – zasílání obchodního sdělení. Pokud jste naším zákazníkem, zasíláme vám novinky/newsletter/občasník z důvodu oprávněného zájmu, který u Vás důvodně předpokládáme.

Poskytování služeb, plnění obchodní smlouvy a vedení účetnictví

Pokud jste naším zákazníkem, zpracováváme z důvodu plnění smlouvy (např. zaslání přihlašovacích informací do online kurzu, zanesení do účetnictví) tyto vaše osobní údaje: fakturační údaje, e-mail.

Poskytování služeb on-line

Formuláře pro poskytnutí individuálních služeb

Ve formulářích zveřejněných na webu https://damesvaly.cz  zpracováváme údaje, jež jsou nezbytné pro zpracování jídelníčku či Vašeho tréninkového plánu a navázání spolupráce.

formuláře pro odebírání novinek/newsletteru/občasník

Pro odesílání novinek/newsletteru/občasníku či e-mailových kampaní využíváme službu Ecomail.cz . Dle výběru, zda si přejete zasílat obchodní sdělení, Vám budeme zasílat obchodní sdělení za účelem přímého marketingu . Pokud tuto možnost nevyberete, budeme zasílat pouze newsletter/občasník či jiné podobné zprávy. 

Předávání osobních údajů třetím osobám

Abychom na webu mohl měřit Vaši aktivitu využívám poskytovatele služeb:

Google – Google Analytics pomocí Google Tag

Facebook Pixel – pomocí měřícího kódu

Předávání dat mimo Evropskou unii

Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezbečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Přijali jsem technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu a zabezpečili Vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochrannou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: [email protected]

Máte právo na informace, které si právě čtete.

Máte právo na přístup a díky němu nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám do 30 dnů doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Máte právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

Právo vznést námitku.

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

Mlčenlivost

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu také Vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydáme.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu výkonu své podnikatele činnosti spojené s e-shopem na doméně https://damesvaly.cz.

Závěrečná ustanovení

Při prohlížení tohoto webu s tímto dokumentem souhlasíte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 07.02.2021